Covid sjekkliste for Olympic Prawn

På grunn av den mulige infeksjonsrisikoen fra COVID-19, er alt personell som skal om bord i Olympic Prawn for enten arbeid, servicearbeid eller andre relevante problemer, pålagt å svare på og signere følgende spørreskjema.

Den gitte informasjonen vil bli behandlet som konfidensiell, men du må samtykke i at informasjonen blir gjort tilgjengelig for helsemyndighetene i tilfelle det er mistanke om tilfelle av dette viruset ombord på fartøyet.

Vær oppmerksom på at denne sjekklisten skal utføres før du går om bord!

 

Å gi feil informasjon kan sette andre liv i fare.

Screening kan være aktuelt ved landgangen

MERK! Spesielle COVID-19 instruksjoner

  • Håndhygiene - vask hender hyppig.
  • Maske skal brukes de første 7 dagene ombord.
  • Ikke tillatt å bruke treningsstudio de 7 dagene ombord.
  • Minimal bruk av messe og dagrom de første 7 dagene ombord.
  • Hold sosial avstand på minst 2 meter hvis mulig.

Viktig informansjon om COVID 19.

Video 1 How to beat the Corona Virus

Video 2 - How to perform a crew change during COVID 19

Spørsmål